Nacionalni izdavatelj identifikacijskih oznaka za sustav sljedivosti duhanskih proizvoda Republike Hrvatske.

SUSTAV SLJEDIVOSTI duhanskih proizvoda

AKD – Izdavatelj identifikacijskih oznaka za sustav sljedivosti duhanskih proizvoda

Temeljem Pravilnika o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda AKD je od strane Ministarstva financija imenovan kao pravna osoba odgovorna za generiranje i izdavanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka u Republici Hrvatskoj.

AKD će izdavati identifikacijske oznake za ekonomske operatere, te za jedinična i skupna pakiranja duhanskih proizvoda.

Zaprimanje zahtjeva za izdavanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka ekonomskih operatera započet će sredinom travnja.

Primjena regulative stupa na snagu 20. svibnja 2019.

AKD TrackID

U svrhu ispunjenja zakonskih propisa AKD je razvio AKD TrackID sustav kao ključnu komponentu pri implementaciji sustava sljedivosti na državnoj razini. Sustav AKD TrackID osigurava dostupnost i izvedivost svih funkcionalnosti sustava sljedivosti koje su propisane kroz Provedbenu uredbu Komisije 2018/574. Rješenje podržava registraciju svih ekonomskih operatera, te automatizirano i ručno zaprimanje zahtjeva za izdavanje kodova, kao i dostavu istih, te generiranje izvještaja.

AKD je prvi imenovani izdavatelj jedinstvenih oznaka u EU, te je prvi izdavatelj koji je implementirao sustav sljedivosti u produkcijskom okruženju u punom opsegu. Osim u Republici Hrvatskoj AKD TrackID primjenjiv je i u drugim državama EU, odnosno od strane drugih imenovanih nacionalnih izdavatelja jedinstvenih oznaka.

Traceability system for Tobacco products
Traceability system for Tobacco products
VIEW MODEL

Proizvođači i Uvoznici

Sukladno tehničkim zahtjevima proizvođači i uvoznici su dužni osigurati označavanje jediničnih i skupnih pakiranja duhanskih proizvoda. U tu svrhu potrebno je osigurati izvršenje sljedećih poslovnih procesa:

 1. Označavanje pakiranja jedinstvenom oznakom
  1. Podnošenje zahtjeva AKD-u za izdavanje identifikacijskih kodova za gospodarske subjekte, objekte i strojeve
  2. Podnošenje zahtjeva AKD-u za izdavanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka za pakiranja duhanskih proizvoda
 2. Integracija sa repozitorijskim sustavom
 3. Vođenje evidencija događaja povezanih sa proizvodom i prijenos traženih informacija
Prijavi se

Distributeri i Veletrgovci

Sukladno tehničkim zahtjevima distributeri i veletrgovci su dužni osigurati označavanje skupnih pakiranja duhanskih proizvoda. U tu svrhu potrebno je osigrati izvršenje sljedećih poslovnih procesa:

 1. označavanje pakiranja jedinstvenom identifikacijskom oznakom
  1. Podnošenje zahtjeva AKD-u za izdavanje identifikacijskih kodova za gospodarske subjekte i objekte
  2. Podnošenje zahtjeva AKD-u za izdavanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka na razini skupnog pakiranja
 2. Vođenje evidencija događaja povezanih sa proizvodom i prijenos traženih informacija preko usmjerivača
Prijavi se

Maloprodajno mjesto

Maloprodajno mjesto definirano je kao objekt u kojem se duhanski proizvodi prvi put stavljaju na tržište, uključujući automate za prodaju duhanskih proizvoda. Jedina zadaća koju u okviru sustava sljedivosti imaju jest osigurati pribavljanje identifikacijskog koda gospodarskog subjekta te identifikacijskog koda objekta od AKD-a.

Prijavi se

Podrška

AKD je pilot implementaciju sustava u svrhu testiranja izložio u studenom 2018. i od tada je dostupan proizvođačima i uvoznicima za testiranje. Zahtjev za pristup testnom sustavu podnosi se putem maila helpdesk-tpd@akd.hr, nakon čega će im AKD dostaviti tehničke specifikacije i upute.

ČPP

Koji su rokovi do kada proizvođači, uvoznici, distributeri, veletrgovci i maloprodajna mjesta mogu poslati zahtjev za registraciju u sustav?
Očekuje se da će sustav započeti s radom u produkcijskom okruženju sredinom travnja. Do 20.05.2019. kada Direktiva stupa na snagu svi dionici trebali bi se registrirati u sustav.
Što je jedinstveni identifikacijski kod?
Jedinstveni identifikacijski kod je alfanumerički kod koji dionici sustava dobivaju prilikom registracije u sustav. Jedinstveni identifikacijski kod dionik sustava zahtjeva samo jednom i u pravilu se on ne mijenja. Jedinstveni identifikacijski kod dodjeljuje se proizvođačima, uvoznicima, distributerima, veletrgovcima i krajnjim maloprodajnim mjestima za njihove gospodarske subjekte, objekte i strojeve.
Što je jedinstvena identifikacijska oznaka?
Jedinstvena identifikacijska oznaka je alfanumerički kod koji proizvođači, uvoznici, distributeri i veletrgovci naručuju od izdavatelja identifikacijskih oznaka i dužni su ih staviti na jedinično ili skupno pakiranje duhanskih proizvoda.
Koliko dugo vrijede naručene identifikacijske oznake?
Jedinstvene identifikacijske oznake koje su isporučene, ali još nisu stavljene na jedinična pakiranja vrijede šest mjeseci. Ako se u tom roku ne stave na jedinična pakiranja, prestaju vrijediti.

KONTAKT