29.09.2023

Tehničke promjene u sustavu sljedivosti duhanskih proizvoda AKD-a od 21. prosinca 2023.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/448 оd 1. ožujka 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/574 o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda stupa u primjenu 21. prosinca 2023. i predviđa najznačajnije izmjene u definicijama rada sustava od početka njegove primjene.

Nastavno na izmjene propisane Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/448 pružatelj usluga sekundarnog repozitorija objavio je 21. rujna 2023. nove verzije tehničkih specifikacija za sve sudionike sustava.

AKD kao nadležni izdavatelj jedinstvenih identifikacijskih oznaka u Republici Hrvatskoj za duhanske proizvode koji se u Republici Hrvatskoj stavljaju na tržište objaviti će svoje nove verzije tehničkih specifikacija do 6. listopada 2023. te ih objaviti na repozitoriju dokumenata unutar testne okoline namijenjenom za distribuciju tehničke integracijske dokumentacije:

-          https://idissuertest.akd.hr/documents.

Prema dostupnim najavama pružatelj usluga sekundarnog repozitorija tehničke izmjene na testnoj QA okolini bit će dostupne od 21. listopada 2023. AKD će novu verziju API-a za integraciju objaviti najkasnije 28. listopada 2023. nakon provedenih internih testiranja nadograđenih funkcionalnostima. Slijedno objavi nove verzije API-a od strane AKD-a svim sudionicima sustava sljedivosti duhanskih proizvoda na teritoriju Reblike Hrvatske će biti omogućeno testiranje izvršenih nadogradnji.

 

Promjene na produkcijskoj okolini AKD-ovog sustava za izdavanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka bit će dostupne od 21. prosinca 2023. u skladu s odredbama Provedbene uredbe (EU) 2023/448 te dostupnim tehničkim nadogradnjama sekundarnog repozitorija.

Više o Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2023/448

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/574 utvrđena su pravila za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda. Cilj sustava sljedivosti je državama članicama i Komisiji pružiti učinkovito sredstvo za praćenje i slijeđenje duhanskih proizvoda u cijeloj Uniji te otkrivanje prijevarnih radnji koje dovode do toga da se potrošačima nude nezakoniti proizvodi prikupljanjem podatka o kretanju duhanskih proizvoda i podataka o transakcijama.

Sustav sljedivosti počeo s radom 20. svibnja 2019. Iskustvo stečeno tijekom njegove primjene dodatno je potvrdilo važnost visoke kvalitete, točnosti, potpunosti i usporedivosti podataka koje je potrebno pravodobno bilježiti i prenositi u sustav. U svojem izvješću o primjeni Direktive 2014/40/EU od 20. svibnja 2021. Komisija je istaknula da su države članice i Komisija imale znatne probleme s kvalitetom podataka o sljedivosti, kao što su:

  • loša kvaliteta podataka o strojevima za proizvodnju ili
  • podaci o posljednjim kretanjima proizvoda do maloprodajnih mjesta.

Uočeni je i niz iznimaka i posebnih slučajeva koji su se pojavili nakon pokretanja sustava sljedivosti, a koje je bilo potrebno uzeti u obzir kako bi se osigurala tražena visoka kvaliteta prikupljenih podataka, među ostalim obuhvaća:

  • gospodarske subjekte koji obavljaju isključivo nelogističke trgovinske aktivnosti, uključenost subjekata izvan EU-a u lanac opskrbe EU-a,
  • objekte koji kombiniraju maloprodajne funkcije i funkcije koje nisu maloprodaja,
  • slučajeve gubitka identifikacijskih oznaka,
  • slučajeve povrata ukradene robe,
  • informatičke incidente koji zahtijevaju ponovnu obradu podataka i
  • netipična netrgovinska odredišta kao što su laboratoriji ili centri za zbrinjavanje otpada.

Puni tekst Provedbene uredbe (EU) 2023/448 od 1. ožujka 2023 objavljen je na stranicama Europske komisije kao i na stranicama AKD-a koji je imenovan kao nadležni izdavatelj jedinstvenih identifikacijskih oznaka u Republici Hrvatskoj za duhanske proizvode koji se u Republici Hrvatskoj stavljaju na tržište

Bitno je za napomenuti i da se sustav sljedivosti u EU ovim izmjenama usklađuje i s Protokolom o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima od 25. rujna 2018. kojim se, uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, predviđa paket mjera koje stranke trebaju poduzeti za uklanjanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam