Upute za registraciju

Registracija i podnošenje zahtjeva za kodom gospodarskog subjekta vrši se elektronički popunjavanjem registracijske forme.

Svi gospodarski subjekti dužni su zahtjev za identifikacijski kod podnijeti izdavatelju identifikacijskih oznaka.

Zahtjev za kodom gospodarskog subjekta podnosi se putem Portala sustava sljedivosti na povezanici: https://idissuer.akd.hr iliputem poveznice na Internet stranicama https://tpd.akd.hr.

Svaki novi korisnik obvezan je prilikom prve posjete portala se registrirati unosom traženih podataka na registracijskoj formi. 

Nakon unosa traženih podataka korisnik će dobiti:

  • na prijavljeni email u registracijskoj formi obavijest o izdanom kodu gospodarskog subjekta kao i korisničko ime za pristup Portalu
  • u SMS poruci korisnik će primiti inicijalnu lozinku za prvu prijavu na sustav.

Prilikom prve prijave na sustav biti će tražen da postavi svoju trajnu lozinku za daljnje prijave.

 

Izdavanje koda objekta

Nakon izvršene registracije i primitka koda gospodarskog subjekta korisnik se treba prijaviti na sustav i unijeti podatke o svojem objektu ili više njih. Za svako svoje prodajno mjesto gospodarski subjekt je dužan unijeti posebni zapis u sustav. Nakon pohrane podataka o objektu sustav će automatski generirati kod za isti. Popis svih kodova objekata dostupan je unutar sustava.