Izdavatelj identifikacijskih oznaka

Agencija za komercijalnu djelatnost je izdavatelj identifikacijskih oznaka gospodarskim subjektima u sustavu sljedivosti duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Agencija za komercijalnu djelatnost je izdavatelj identifikacijskih oznaka gospodarskim subjektima u sustavu sljedivosti duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Gospodarski subjekti u sustavu sljedivosti duhanskih proizvoda su sve pravne i fizičke osobe uključene u trgovinu duhanskim proizvodima na području Republike Hrvatske:

  • proizvođači,
  • uvoznici,
  • distributeri,
  • veletrgovci i
  • maloprodajna mjesta.

Gospodarski subjekti podnose zahtjeve za registraciju te im se dodjeljuje: 

  • jedinstveni identifikacijski kod gospodarskog subjekata,
  • jedinstveni identifikacijski kod objekata
  • jedinstveni identifikacijski kod za strojeve proizvođača. 

Za potrebe proizvodnje jediničnih i skupnih pakiranja duhanskih proizvoda, te stavljanje na tržište Republike Hrvatske zaprimat će se zahtjevi i izdavati:

  • jedinstvene identifikacijske oznake na razini jedinična pakiranja duhanskih proizvoda i
  • jedinstvene identifikacijske oznake na razini skupnih pakiranja duhanskih proizvoda.

Zaprimanje zahtjeva za izdavanje jedinstvenih identifikacijskih kodova gospodarskih subjekata, objekata, strojeva i pakiranja duhanskih proizvoda započet će 23.4.2019.