Nacionalni izdavatelj identifikacijskih oznaka za sustav sljedivosti duhanskih proizvoda Republike Hrvatske.

SUSTAV SLJEDIVOSTI
duhanskih proizvoda

Tehničke promjene u sustavu sljedivosti duhanskih proizvoda AKD-a od 21. prosinca 2023.

Informacije o rokovima objave novih verzija API integracijskog priručnika i nadogradnje integracijskog API-a za TPD sustav izdavatelja identifikacijskih oznaka (ID Issuer) u Republici Hrvatskoj.

Saznaj više

Upute za registraciju i korištenje sustava sljedivosti duhanskih proizvoda

Članak sadrži kratki pregled uputa za registraciju, prijavu i korištenje sustava sljedivosti duhanskih proizvoda u RH. Detaljnije upute dostupne su unutar dokumentacije s uputama za korištenje sustava ili putem korisničke podrške helpdesk-tpd@akd.hr.

Saznaj više

Obavijest o promjeni komercijalnih uvjeta

Saznaj više
Model sustava sljedivosti duhanskih proizvoda
Model sustava sljedivosti
POGLEDAJ MODEL

Podrška

AKD je pilot implementaciju sustava u svrhu testiranja izložio u studenom 2018. i od tada je dostupan proizvođačima i uvoznicima za testiranje. Zahtjev za pristup testnom sustavu podnosi se putem maila helpdesk-tpd@akd.hr, nakon čega će im AKD dostaviti tehničke specifikacije i upute.

Često postavljana pitanja

Koji su rokovi do kada proizvođači, uvoznici, distributeri i veletrgovci mogu poslati zahtjev za registraciju u sustav?

 • 20.03.2019. se očekuje da će sustav započeti raditi u produkcijskom okruženju. Do 20.05.2019. kada Direktiva stupa na snagu svi dionici trebali bi se registrirati u sustav.

Što je jedinstveni identifikacijski kod?

 • Jedinstveni identifikacijski kod je alfanumerički kod koji dionici sustava dobivaju prilikom registracije u sustav. Jedinstveni identifikacijski kod dionik sustava zahtjeva samo jednom i u pravilu se on ne mijenja. Jedinstveni identifikacijski kod dodjeljuje se proizvođačima, uvoznicima, distributerima, veletrgovcima i krajnjim maloprodajnim mjestima za njihove gospodarske subjekte, objekte i strojeve.

Što je jedinstvena identifikacijska oznaka?

 • Jedinstvena identifikacijska oznaka je alfanumerički kod koji proizvođači, uvoznici, distributeri i veletrgovci naručuju od izdavatelja identifikacijskih oznaka i dužni su ih staviti na jedinično ili skupno pakiranje duhanskih proizvoda.

Zašto se gospodarski subjekti moraju registrirati u sustav?

 • Sukladno članku 15 Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća koja stupa na snagu 20. svibnja 2019. godine, kao i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/574 o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda, svi dionici u lancu proizvodnje, distribucije i prodaje duhanskih proizvoda moraju biti identificirani jedinstvenom identifikacijskom oznakom.

Koje su dužnosti vlasnika gospodarskog subjekta ili objekta?

 • Svi postojeći i budući gospodarski subjekti koji se žele baviti prodajom duhanskih proizvoda moraju putem web sučelja: https://idissuer.akd.hr/ registrirati svoja poduzeća i prodajne objekte te dobiti pripadajući jedinstveni kod za svaki od njih.

Što znači registracija objekta?

 • Nakon registracije gospodarskog subjekta i zaprimanja koda gospodarskog subjekta korisnik je dužan unutar sustava unijeti podatke o jednom ili više gospodarskih objekata (prodajnih mjesta) u svom vlasništvu. Za svaki pojedini gospodarski objekt korisnik je dužan napraviti zasebni unos podatka u sustav. Nakon spremanja podataka o objektu sustav će automatski generirati jedinstveni identifikacijski kod za navedeni objekt. Popis gospodarskih objekata vidljiv je unutar sustava.

Koji je prvi korak kod registracije u sustav?

 • Dolaskom na stranicu https://idissuer.akd.hr/ u donjem desnom kutu odaberite gumb „Registriraj se“. Klikom na navedeni gumb otvara se novi registraciji prozor gdje ćete popuniti sve tražene podatke. U gornjem desnom kutu ekrana nalaze se detaljne upute za registraciju gospodarskih subjekata i objekata/prodajnih mjesta.

Što činiti nakon obavljene registracije gospodarskog subjekta / objekta? Što se treba učiniti sa zaprimljenim identifikacijskim oznakama nakon uspješne registracije?

 • Sve generirane kodove gospodarski subjekt dužan je dostaviti svom dobavljaču duhanskih proizvoda.

Naša tvrtka djeluje kao distributer, ali i kao maloprodajno mjesto. Trebamo li se registrirati dva puta (kao distributer i trgovac) ili samo jednom?

 • Korisnik se registrira u sustav samo jednom - kao distributer te zatim generira pojedinačne kodove za prodajna mjesta i skladišta. (Unutar sustava moguće je odabrati o kakvom se gospodarskom objektu radi – skladište ili prodajno mjesto).

Kako izgleda proces registracije gospodarskog objekta?

 • Nakon što se ekonomski subjekt registrira u sustav i zaprimi korisničko ime i lozinku, korisnik se mora prijaviti u sustav sa zaprimljenim pristupnim podacima te unijeti podatke o jednom ili više gospodarskih objekata (prodajnih mjesta, skladišta…).
 • Za svaki od navedenih objekata korisnik je dužan napraviti zaseban unos podataka u sustav. Nakon unosa podataka sustav automatski generira kod objekta. Unos zasebnih objekata vrši se na sljedeći način: S lijeve strane u izborniku potrebno je odabrati opciju „Objekti“, te nakon toga u gornjem desnom dijelu ekrana odabrati, a zatim u gornjem desnom kutu ekrana odaberite ikonicu „novi objekt“. Po završetku unosa ekran za unos podataka otvorit će se za svaki pojedini objekt. Nakon uspješnog unosa popis svih kodova objekta bit će dostupan unutar sustava. 

Što učiniti nakon zaprimanja kodova?

 • Kod gospodarskog subjekta i kodove objekta dužni ste dostaviti svom dobavljaču duhanskih proizvoda, čime ste izvršili sve svoje obveze u sustavu sljedivosti duhanskih proizvoda.

Koji su troškovi za trgovce, trebaju li trgovci nakon registracije zatražiti serijske brojeve?

 • Trgovci duhanskim proizvodima nemaju nikakve troškove. Jedina obveza trgovca je besplatna registracija ekonomskog subjekta i objekata (Jednog ili više). Serijski brojevi izdaju se isključivo za proizvođače, uvoznike/izvoznike i distributere.

Ako se prodaja vrši na mjestu na kojem je registriran gospodarski subjekt, je li potrebno na istom mjestu registrirati i gospodarski objekt, odnosno, prodajno mjesto?

 • Da. Potrebna su dva zasebna koda, onaj gospodarsko subjekta te kod gospodarskog objekta.

Posjedujem nekoliko prodajnih mjesta na istoj adresi. Znači li to da moram napraviti više zasebnih prijava za svako prodajno mjesto?

 • Da. Sva prodajna mjesta moraju biti zasebno registrirana.

Koliko gospodarski objekata/prodajnih mjesta mogu registrirati?

 • Broj registrirani prodajnih mjesta nije ograničen. Moraju se registrirati sva prodajna mjesta u vlasništvu gospodarskog subjekta.

Postoji li mogućnost unutar sustava koja omogućava spremane podataka na računalo kako bi se isti lakše razmijenili s parterima u lancu distribucije?

 • Da. Sustav omogućava da spremite sve registrirane kodove objekata u CVS formatu. Ikona naziva „Export“ nalazi se na radnoj ploči unutar opcije „Objekti“ u desnom gornjem kutu.

Nakon što sam u sustavu podnio zahtjev za registraciju trebam li zaprimiti e-mail s potvrdom podnesenog zahtjeva?

 • Nakon što sustav generira kod ekonomskog operatora zaprimiti ćete putem e-mail i SMS poruke korisničko ime i lozinku. Nakon prve prijave u sustav dužni ste promijeniti inicijalnu lozinku i postaviti vlastitu.
 • Nakon uspješne prijave možete započeti s unosom pojedinih gospodarskih objekata.

Tvrtka smo s velikim brojem prodajnih mjesta. Imamo li mogućnost skupnog unosa objekata u sustav?

 • Postoji mogućnost intergracije putem API sučelja, gdje korisnici moraju razviit vlastitu korisničku podršku. Prirunik za API sučelje možete pronaći pod - system dashboard under Administration – API menu.
 • Također, omogućena je i opcija unosa podataka korištenjem XLS templatea dostupnog u izborniku u rubrici „Dokumenti“.

Prodajemo elektroničke cigarete i prateću opremu. Moramo li se registrirati u sustav sljedivosti duhanskih proizvoda?

 • Ako ne prodajte cigarete ili duhan za motanje niste se dužni registrirati.

Računovodstveni smo servis te zastupamo klijente u svim pitanjima vezanim uz porez i porezni sustave te druge procedure, možemo li se u ime naših klijenata registrirati u sustav?

 • Možete izvršiti registraciju s podacima vašeg klijenta, ali u tom slučaju odgovorni ste za ispravnu i točnu dostavu podatka, kao i odgovorno postupanje sa sustavom te ispunjenje svih obveza vašeg klijenta propisanih regulativom.

Trebao mi li, kao registrirani knjigovodstveni servis koji popunjava prijavu u ime klijenta, pribaviti punomoć ili je dovoljno popuniti zadnja dva polja u registracijskom obrascu?

 • Direktiva raspoznaje samo autoriziranu registraciju prodajnih mjesta od strane registriranih ekonomski operatora. Knjigovodstveni servis može unijeti podatke svog klijenta s tim da za dostavu korisničkog imena i lozinke postavlja svoje podatke (broj telefona i e-mail) gdje će isti biti dostavljeni.  Naravno, prijava je moguća isključivo uz odobrenje od strane klijenta i imajući u vidu da u tom slučaju odgovarate za ispravnost unesenih podataka, kao i ispunjenje svih obveza sukladno regulativi.

Trebamo li kao knjigovodstveni servis pod korisničko ime unijeti drugi korisničko ime za svakog pojedinog klijenta?

 • Kada radite prijavu u sustav u ime više klijenata morate unijeti zasebne podatke za svakog pojedinog klijenta, izuzev e-mail adrese i broja mobilnog telefona koji mogu biti podaci vašeg servisa.
 • Naravno, prijava je moguća isključivo uz odobrenje od strane klijenta i imajući u vidu da u tom slučaju odgovarate za ispravnost unesenih podataka, kao i ispunjenje svih obveza sukladno regulativi.

Gdje mogu dobiti trošarinski i porezni broj?

 • Trošarinski i porezni broj izdaje nadležno tijelo, odnosno, Porezna uprava.

Imam registriran obrt, a ne tvrtku, koje podatke unosim kod prve prijave?

 • Kod prve prijave obrta vaš OIB se koristi kao matični broj tvrtke ili PDV broj.

Naši kupci nemaju trošarinska broj, niti ga možemo dobiti od nadležnih institucija, možemo li u tom slučaju navesti kako je trošarinski broj nepostojeći?

 • Polje „trošarinski broj“ je opcionalno, ali svakako provjerite s nadležnim tijelima je li navedeni broj ipak bio izdan

Ima li izdavatelj identifikacijski kodova pristup izdanim trošarinskim brojevima?

 • Izdavatelj identifikacijski kodova nema pristup izdanim trošarinskim brojevima te isti mora biti dostavljen od strane korisnika sustava.

Može li tvrtka koja ima više prodajnih mjesta, sukladno regulativi, premještati robu (cigarete) iz jednog prodajnog mjesta u druge?

 • Premještanje cigareta između prodajnih mjesta nije podložno izvještavanju u sklopu regulative. Ipak, ako se cigarete premještaju na drugo prodajno mjesto putem skladišta takav proces mora se zabilježiti i prijaviti u centralni sustav za praćenje sljedivosti proizvoda. 

Moraju li i automati za prodaju cigareta biti prijavljeni u sustav?

 • Da. Sukladno regulativi automati za prodaju cigareta smatraju se prodajnim mjestima i kao takvi moraju biti registrirani kao zasebni prodajni objekti.

Tko je izdavatelj jedinstvenih identifikacijskih oznaka?

 • Izdavatelj jedinstvenih identifikacijskih oznaka je pravna osoba imenovana od strane nadležnog tijela odgovorna za generiranje i izdavanja jedinstvenih identifikacijskih oznaka u sustavu sljedivosti duhanskih proizvoda. U Hrvatskoj je navedena pravna osoba tvrtka AKD d.o.o. koja je imenova od strane Ministarstva financija.

Tko su proizvođači?

 • „Proizvođač” je bilo koja fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili ima dizajniran ili proizveden proizvod i trguje njime pod svojim imenom ili zaštitnim znakom.

Tko su uvoznici?

 • „Uvoznik duhana ili srodnih proizvoda” je vlasnik ili osoba koja ima pravo raspolaganja duhanom ili srodnim proizvodima koji su uvezeni na teritorij Europske unije.

Što je prvo maloprodajno mjesto?

 • „Prvo maloprodajno mjesto” znači mjesto gdje se duhanski proizvodi stavljaju na tržište, uključujući i mjesto gdje ih na tržište stavlja fizička osoba, uključujući i automate za prodaju cigareta.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam